Zajímavé výlety v okolí Třeboně

Červené blato pěší

VZDÁLENOST: 4.4 km
VÝCHOZÍ MÍSTO: 48°51’13.3″N 14°47’30.2″E
Národní přírodní rezervace Červené blato patří k jedné z nejcenějších lokalit v CHKO Třeboňsko. Zaujme rozlehlými rašeliništěmi s porosty borovice blatky a rojovníku. Nalézt zde můžeme i naší “masožravku” rosnatku okrouhlolistou.
Z třeboně po silnici 154 směrem na Nové Hrady cca 19km.  Parkování u informační tabule podél cesty v louce či u 200m vzdálené restaurace. Vyrážíme po zelené a po cca 500m je odbočka do leva k začátku naučné stezky. Velmi dobře označeno šipkou. Cesta je velmi pohodlná a velkou část vede po dřevěných povalových chodnícíh. Přibližně v polovině cesty je vyhlídka na rašeliniště  s lavičkami. Okruhem se vrátíte do výchozího bodu.

Naučná stezka Cesta kolem Světa pěší

VZDÁLENOST: 12 km
VÝCHOZÍ MÍSTO: Hráz rybníka Svět v Třeboni         49°00’03.9″N 14°46’17.5″E
Tato naučná stezka je příjemnou procházkou kolem rybníka Svět. Cesta se dá jít oběma směry, ale nějak přirozenější mi přijde “po směru hodinových ručiček”, tedy od světské hráze kolem Schwarzenberské hrobky a dál. Cesta vede po klidných komunikacích mimo provoz a je velmi příjemná střídáním povrchu i okolím, kterým se prochází.
Jak je u naučných stezek zvykem, tak máte možnost se dozvědět mnoho zajímavostí z osazených tabulí. Na této trase jich je 16. Cesta je dobře značená.

KOLEM ROŽMBERKApěší cyklo

VZDÁLENOST: 22km (cyklo) / 20km (pěší)
VÝCHOZÍ MÍSTO: Žižkovo nám., Třeboň           49.0030750N, 14.7708808E
Rybník Rožmberk je s rozlohou 4,89 km² největším českým rybníkem. Výlet kolem něj neodmyslitelně patří k návštěvě Třeboňska. Trasa je velmi dobře značená a plná možností občerstvení. Cyklistická varianta (lze ji absolvovat i pěšky, ale prvních cca 5km se jedná o silnici), která Třeboň opouští po cyklostezce 1034, vede zároveň po naučné stezce Rožmberk. Hráz rybníka už přejíždíte po cyklostezce 1035, která Vás zavede až do Staré Hlíny a odtud pokračujete po modré turistické značce na Novou Hlínu a ke kapličce svatého Víta. Odtud dále zpět do Třeboně.
Doporučená pěší varianta opouští Třeboň podél Zlaté stoky po červené turistické značce směr Rožmberk. Křižovatka značených cest je v samém centru na Masyrykově náměstí. Po červené půjdete až na rozcestí “Smítka – hájovna” a zde přejdete na žlutou a stejně jako cyklisté míříte do Staré Hlíny, odkud pokračujete stejně po modré.

KOLEM ROŽMBERKA – DELŠÍ VARIANTA cyklo

VZDÁLENOST: 30 km
VÝCHOZÍ MÍSTO: Žižkovo nám., Třeboň         49.0030750N, 14.7708808E
Z Třeboně až do Staré Hlíny je trasa identická s kratší variantou cesty kolem Rožmberka. Ze Staré hlíny ovšem pokračujte dál po cyklostezce 1035 po příjemné silničce kolem rybníků. Za tím, který se jmenuje Nový Vdovec ve (ve směru popisované trasy po pravé straně) odbočte na malou neznačenou asfaltku do prava. Po chvíli budete křížit červenou turistickou značku, ale Vy se stále držte této silničky. Ta se po cca 3km od odbočení stočí prudce vlevo a pokračuje k červené turistické značce na rozcestník “Holičky”. Po této značce se dáte vlevo a kolem stavení a velké louky. Na jejím konci červenou opustíte a pokračujete opět neznačeně do leva. Tento směr (levou) zvolíte i u stavení s místním označením “Kolomazna” a přijedete ke žluté turistické značce. Ta Vás zavede bezpečně zpět do Třeboně. Tuto trasu doporučujeme jet s mapou, kde jsou i neznačené úseky velmi přehledné. Sehnat ji můžete i u nás na recepci.

Okruh z Třeboně přes rašeliniště k pískovně Cep cyklo

VZDÁLENOST celého okruhu se zajížďkou k pískovně 49,7 km
VÝCHOZÍ MÍSTO: Žižkovo nám., Třeboň 49.0030750N, 14.7708808E
Pískovna Cep je vyhledávaným cílem mnoha lidí z Teboně a okolí. Vyrazit na cyklovýlet tímto směrem oceníte především v parném letním počasí. Z třeboňského náměstí vyrazíte po cyklostezce 122 směrem k hrázi rybníka Svět a pokračujete dále po hrázi Opatovického rybníka dál do oblasti rašeliništ. Cyklotrasa Vás provede hezkými místy, ale místy je cesta po ní náročná (jedná se o drncající panely. Stodvacetdojka Vás dovede až do Majdalény, kde se dá po přejetí velké hlavní silnice odbočit do prava podél pískovny Cep na CepI.
Pokud se nechcete vracet stejnou cestou do Třeboně, tak po návratu na trasu 122 pokračujte na Hamr a Chlum nad Lužnicí. Cesta vede po silničkách. Chlum opusťte po cyklostezce 1011 směr Lutová a z ní vyražte po 1035. Za rybníkem Nový Vdovec cyklotrasu opusťe a sjeďte vlevo na neoznačenou silničku, která se časem napojí na červenou turistickou značku. Ta nás dovede zpět do Třeboně. (Kdybychom za rybníkem Nový Vdovec neodbočily, tak se dostaneme do Staré Hlíny a z ní můžeme pokračovat po modré turistické značce na Novou Hlínu a ke kapličce svatého Víta. Odtud dále zpět do Třeboně. Tím si trasu lehce prodloužíme)
vyletcep49